شمعونیّه

پیروان شمعون زرتشتی ، او را پدر بدعت ها خوانده اند. شمعون ابتدا زرتشتی بود و به دست فیلیپس ایمان آورد.
گفته شده که او جادوگرى مى دانست و از مردم سامره بود. مى خواست روح القدس را از رسولان مسیحى بخرد. شمعون در یهودیه فلسطین مظهر خداى پسر و در سامره مظهر خداى پدر و در جاهاى دیگر مظهر روح القدس خوانده مى شد. هدفش از این تبلیغات و ادعاها این بود که جهان را از زنجیر فرشتگانى که بر آن حکومت دارند، آزاد سازد.
شمعون عقیده داشت که خداى واجب الوجود، از عالم ماده بسیار دور است . او در عقیده خود به فرقه گنوسى دو سیته مربوط بود. این گروه مرکب از سى مرد و یک زن بودند که آن سى مرد مظهر روزهاى ماه و زن مظهر خداى ماه بود.
فرقه دو سیته معتقد بود که عیسى داراى جسم مادى نیست . او را روحانى مى دانستند و مصلوب شدن و عروج وى را نیز خیالى مى دانستند.
شمعون مى گفت : خدایان یا چندین خدا وجود دارند که برترین آنها خداوند اکبر و اعظم است و جوهر خداى خدایان نیکى است . پایه نیکى خدا، ((عیسى )) است ، ولى موسى و عیسى خدا را چنانکه باید، نشناخته اند.((یهوه )) تورات خداى نیکوکارى نیست ، به خداى دادگرى است . این خداى نامهربان است و جهان مخلوق او سراسر از نقص و عیب و شر است .
((شمعون )) معتقد بود که مخلوقات را آتش آفریده است .
شمعون خود را مانند ((عیسى ))، طبیب همه دردها مى دانست و مظهر خداى آسمان و حق مطلق مى نامید. او به وجود یک نیروى بى پایان قائل بود و مى گفت : نوشته هاى من از اندیشه نیروى اعظم سرچشمه مى گیرند.

/ 2 نظر / 35 بازدید
دختر تنها

اگر وبلاگت را اینجوری ادامه بدی حتما موفق می شی من که خوشم اومد خصوصا مطلب اخرت را دوست داشتم به من هم یه سری بزن و ادرستو ثبت کن حتما موفق تر می شی !!! منتظرتم عزیزم دختر تنها یک وبلاگ نویس تنها

رشیدی

سلام آقای دریکزاد، وبلاگ شما با عنوان تاریخ ایران از ابتدا تاکنون در لینکستان وبلاگ لینک شد.