ترجمه انگلیسی منشور کورش بزرگ

I"m Cyrus King of the world, great king, just king, king of Babylon, king of the Sumer and Akkad lands, king of the four quarters of the world, son of Cambyses, great king, king of Anshan, grandson of (Cyrus), great king, king of Anshan, descendant of Teispes, great king, king of the Anshan, progeny of an Ancestry royal line, whose rule Bel and Nabu cherish, whose kingship they desire for their hearts, pleasure.

 

هنگامی که بدون جنگ و ستیز وارد بابل شدم، همه مردم مقدم مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابل بر تخت شهریاری نشستم . مردوک خدای بزرگ دل های مردم بابل را به سوی من گردانید،زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم . او بر من ، کوروش که ستایشگر او هستم و بر کمبوجیه پسرم ، و همچنین بر ،اولاد من و همه سپاهیان من ، برکت و مهربانی ارزانی داشت . ما همگی شادمانه و در صلح و آشتی مقام بلندش را ستودیم . به فرمان  (مردوک) ، همه شاهان بر اورنگ پادشاهی نشسته اند .

When I well -disposed, entered .Babylon, I set up a seat of domination in the royal palace amidst jubilation and rejoicing. Marduk the great god, caused the big-hearted inhabitations of Babylon turned to me, I sought daily to worship him. At my deeds Marduk, the great lord, rejoiced and to me,Cyrus the king who worshipped him, and to Cambyses, my son, the offspring of my loins, and to all my troops he graciously gave his blessing, and in good sprit before him we glorified exceedingly his high divinity .

همه پادشاهان از دریای بالا تا دریای پائین ، همه مردم سرزمین های دوردست ، از چهارگوشه جهان ، همه پادشاهان  آموری  و همه چادرنشینان مرا خراج گذاردند و در بابل روی پاهایم افتادند . از... ، تا آشور و شوش من شهرهای  آگاده ، اشنونا ، زمبان ، متورنو ، دیر ، سرزمین گوتیان و همچنین شهرهای آنسوی دجله که ویران شده بود را از نو ساختم . فرمان دادم تمام نیایشگاه هایی را که بسته شده بود، بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه ها را به جاهای خود بازگرداندم . همه مردمانی را که پراکنده و آواره شده بودند، به جایگاههای خود برگرداندم و خانه های ویران آنان را آباد کردم .

 

All of the kings in throughout the four quarters, from the Upper to the Lower Sea ,all the people of far land , all the kings of the West Country, who dwelt in tents, brought me their heavy tribute and kissed my feet in Babylon. From ……….. to the cities of Ashur, Susa, Agade and Eshnuna, the cities of Zamban, Meurnu, Der as far as the region of the land of Gutium, the holy cities beyond the Tigris whose sanctuaries had been in ruins over a long period, the gods whose abode is in the midst of them, I returned to their places and housed them in lasting abodes.

 

همچنین پیکره خدایان سومر و اکد را که نبونید ، بدون هراس از خدای بزرگ، به بابل آورده بود، به خشنودی مردوک ، خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نیایشگاه های خودشان بازگرداندم. باشد که دلها

شاد گردد ، بشود که خدایانی که آنان را به جایگاه نخستین شان بازگرداندم،قبل از  بل  و  نبو هر روز در پیشگاه خدای بزرگ برایم خواستار زندگی بلند باشند ، چه بسا سخنان پُربرکت و نیکخواهانه برایم بیابند ، و به خدای من مردوک بگویند: کوروش شاه ،پادشاهی است که تو را گرامی می دارد و پسرش کمبوجیه نیز

 

I also gathered all their statues , inhabitations and restored their dwellings. The gods of Sumer and Akkad whom Nabonidus had to the anger of the lord of the gods, brought into Babylon. I, at the bidding of Marduk, the great lord, made to dwell in peace in their habitations, delightful abodes.

May all the gods whom I have placed within their sanctuaries address a daily prayer in my favour before Bel and Nabu, that my days may be long, and may they say to Marduk my lord, May Cyrus the King, who reveres thee, and Cambyases his son.

 

اینک که به یاری «مزدا» تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای چهارگوشه جهان را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملت هائی را که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملت هائی که من پادشاه آنها هستم یا ملت های دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند.من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملتی آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا نکند و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد. من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت و به او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به طریق دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال ، تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد .

 

 Now that I put the crown of kingdom of persia, Babylon, and the nations of the four directions on the head with the help of Mazda, I announce that I will respect the traditions, customs and religions of the nations of my empire and never let any of my governors and subordinates look down on or insult them until I am alive. From now on, till Mazda grants me the kingdom favor, I will impose my monarchy on no nation. Each is free to accept it , and if any one of them rejects it , I never resolve on war to reign. Until I am the king of persia, Babylon, and the nations of the four directions, I never let anyone oppress  others, and if it occurs , I will take his or her right back and penalize the oppressor.And until I am the monarch, I will never let anyone take possession of movable and landed properties of the others by force or without compensation. Until I am alive, I prevent unpaid, forced labor.

من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغلی را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند. هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد .من برده داری را برانداختم. به بدبختی های آنان پایان بخشیدم .
من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان را به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد.
از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهّداتی که نسبت به ملت های ایران و بابل و ملل چهار جانب جهان بر عهده گرفته ام موفق گرداند

 

Today, I announce that everyone is free to choose a religion. People are free to live in all regions and take up a job provided that they never violate other"s rights.

No one could be penalized for his or her relatives faults. I prevent slavery and my governors and subordinates are obliged to prohibit exchanging men and women as slaves within their own ruling domains. Such a traditions should be exterminated the world over.

I implore to Mazda to make me succeed in fulfilling my obligations to the nations of Persia, Babylon, and the ones of the four directions.

 

.

/ 3 نظر / 14 بازدید
shokravi

یا صاحب الزمان! می دانم دوستم داری و در وظایف دوستی کوتاهی نکرده ای و نخواهی کرد... یاری ام ده که من هم چنین باشم. دوستت داشته باشم و... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

shokravi

اگر کسی تو را با تمام مهربانیت دوست نداشت ... دلگیر مباش که نه تو گناهکاری نه او ......!!! آنگاه که مهر می ‌ورزی مهربانیت تو را زیباترین معصوم دنیا می‌کند ... پس خود را گناهکار مبین...... من عیسی نامی را میشناسم که ده بیمار را در یکروز شفا داد ... و تنها یکی سپاسش گفت !!! من خدایی میشناسم که ابر رحمتش به زمین و زمان باریده ... یکی سپاسش می گوید و هزاران نفر کفر.... !!! پس مپندار بهتر از آنچه عیسی و خدایش را سپاس گفتند ... از تو برای مهربانیت قدردانی میکنند !!! خوبی دلیل جاودانگی تو خواهد شد ... پس به راهت ادامه بده !!! [گل][گل][گل]

shokravi

با سلام و تشکر [گل][گل][گل]