ازدواج عمر خطاب با ام کلثوم

در سال هفدهم هجرت عمر 60 ساله ام کلثوم 9ساله دختر على بن ابیطالب (ع ) را که مادرش فاطمه (س ) دختر پیامبر (ص ) خدا بود از على بن ابیطالب (ع ) خواستگارى کرد. على (ع ) گفت : او هنوز کودک است . عمر گفت : من قصدم ازدواج نیست . از رسول خدا شنیدم که فرمود: هیچ ازدواج وخویشاوندی در روز رستاخیز با برجانیست جز بستگى و خویشى و دامادى من .
پس خواستم که مرا پیوند با پیامبر خدا باشد. سپس با او ازدواج نمود و ده هزار دینار بدو مهریه داد.

/ 1 نظر / 29 بازدید
حسین

به خاطر بهشت رفتن یه نفر دنیا یه نفر دیگه رو تباه کنیم این ظلم نیست