تمدن ایران زمین

دانلود آهنگ های لکه امیر با ترجمه فارسی

کیومرز امیری کله جویی(لک امیر) شاعر بزرگ و بینهایت وطن دوست لک

بیستون    شبی از شبها     غلام    سیمره    مادر    ازاد      کورش   لکستان

رمز فایل : drikzad.persianblog.ir