تاریخ و زبان انگلیسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: خشایار دریکزاد - ۱۳٩۱/۱۱/۱٥

پیروان شمعون زرتشتی ، او را پدر بدعت ها خوانده اند. شمعون ابتدا زرتشتی بود و به دست فیلیپس ایمان آورد.
گفته شده که او جادوگرى مى دانست و از مردم سامره بود. مى خواست روح القدس را از رسولان مسیحى بخرد. شمعون در یهودیه فلسطین مظهر خداى پسر و در سامره مظهر خداى پدر و در جاهاى دیگر مظهر روح القدس خوانده مى شد. هدفش از این تبلیغات و ادعاها این بود که جهان را از زنجیر فرشتگانى که بر آن حکومت دارند، آزاد سازد.
شمعون عقیده داشت که خداى واجب الوجود، از عالم ماده بسیار دور است . او در عقیده خود به فرقه گنوسى دو سیته مربوط بود. این گروه مرکب از سى مرد و یک زن بودند که آن سى مرد مظهر روزهاى ماه و زن مظهر خداى ماه بود.
فرقه دو سیته معتقد بود که عیسى داراى جسم مادى نیست . او را روحانى مى دانستند و مصلوب شدن و عروج وى را نیز خیالى مى دانستند.
شمعون مى گفت : خدایان یا چندین خدا وجود دارند که برترین آنها خداوند اکبر و اعظم است و جوهر خداى خدایان نیکى است . پایه نیکى خدا، ((عیسى )) است ، ولى موسى و عیسى خدا را چنانکه باید، نشناخته اند.((یهوه )) تورات خداى نیکوکارى نیست ، به خداى دادگرى است . این خداى نامهربان است و جهان مخلوق او سراسر از نقص و عیب و شر است .
((شمعون )) معتقد بود که مخلوقات را آتش آفریده است .
شمعون خود را مانند ((عیسى ))، طبیب همه دردها مى دانست و مظهر خداى آسمان و حق مطلق مى نامید. او به وجود یک نیروى بى پایان قائل بود و مى گفت : نوشته هاى من از اندیشه نیروى اعظم سرچشمه مى گیرند.

خشایار دریکزاد
باسلام به وب من خوش امدید اسم من خشایار دریکزاد دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی و عاشق تاریخ و وطنم هستم . (خود رو در اینه نظرات دیگران باید دید پس اینه نظراتتون رو دوست داریم)
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :