تاریخ و زبان انگلیسی
صفحات وبلاگ
آرشیو وبلاگ
نویسنده: خشایار دریکزاد - ۱۳٩۱/۱۱/۱٢

حمدالله مستوفى یکى از رجال ادارى ایران در نیمه نخست قرن هشتم هجرى ، یعنى دوره سلطه ایلخانان مغول است . دورانى که تاریخ نگارى در ایران اوج گرفته و آثار متعددى نوشته شده است . تنها برخى از این آثار، بخشى را به حوادث صدر اسلام اختصاص داده اند که در اینجا مرورى بر آنها خواهیم داشت . وى مولف دو اثر پرارج است . نخست کتاب ظفرنامه او به شعر تاریخ عمومى جهان و ایران را از ابتداى آفرینش تا زمان مغول گفته است . از این کتاب نسخه اى در موزه بریتانیا و جاهاى دیگر موجود است .


کتاب تاریخى رایج او تاریخ گزیده است که مرورى بر تاریخ عمومى جهان از آفرینش تا سال 730. این اثر جاودانه ، با قلمى روان نگاشته شده وحاوى مطالب بسیار ارزشمندى است . به گفته محقق کتاب ، تاریخ گزیده مورد استفاده عالمانى چون قاضى نورالله شوشترى وخواندمیر بوده است . این در حالى است که در دو سه قرن اخیر مورد بى مهره قرار داشته است .
تاریخ گزیده در بخش تاریخ دوران اسلامى ، تاریخ خلفاى نخست ، خلفاى اموى وعباسى و نیز سلسله هاى مستقل را به دست داده است . طبعا نظر او در این کتاب فارسى ، بیشتر ایران بوده و به دلیل کمبود منابع تاریخ فارسى ازآن دوره ، این اثر ارزش بسیار فراوانى دارد. افزون بر تاریخ ، تراجم و شرح حالهاى بیشمارى در این کتاب موجود است که در بسیارى از موارد آگاهیهاى داده شده درباره آنها منحصر به مطالبى است که در این کتاب آمده است . وى افزون بر زندگى خلفاى نخست ، شرح حال دوازده امام (ع ) را نیز آورده است .(صص 192 207) در ادامه شمار فراوانى از اصحاب پیامبر (ص ) را به ترتیب الفبا یاد و اشارتى در باب آنها کرده است .(صص 207 246) در ادامه تابعین را به ترتیب الفبا شناسانده و پس از آن به سراغ امویان رفته است . نیز فصلى از التدوین رافعى را درباره قزوین ترجمه و تلخیص ‍ کرده است . از این کتاب سه تحریر در دست است که سومین تحریر همراه با افزوده هایى است . از فرزند مولف زین الدین که حوادث سالهاى 730 تا 744 را بر آن افزوده است .
تاریخ گزیده با تصحیح عبدالحسین نوائى در سال 1339 شمسى توسط انتشارات امیر کبیر چاپ شده است .
اثر جاودانه دیگر مستوفى نزهة القلوب در جغرافى است که نگاهى اجمالى به آن ، نشانگر اهمیت و ارزش آن است . این کتاب را لسترنج به چاپ رسانده و در ایران ، از روى همان چاپ افست شده است .

خشایار دریکزاد
باسلام به وب من خوش امدید اسم من خشایار دریکزاد دانشجوی رشته مترجمی زبان انگلیسی و عاشق تاریخ و وطنم هستم . (خود رو در اینه نظرات دیگران باید دید پس اینه نظراتتون رو دوست داریم)
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر:
کدهای اضافی کاربر :