تمدن ایران زمین

عاقبت نمرود

هنگامیکه نمرود نتوانست با آتشیکه افروخت ابراهیم خلیل (ع) را آزار دهد و خود را در مقابل او عاجز دید خداوند فرشته ای را بصورت بشر بسوى او فرستاد که او را نصیحت کند فرشته پیش نمرود آمد و گفت خوب است بعد از این همه ستم که بر ابراهیم روا داشتى و او را از وطن آواره کردى و در میان آتش بدنش را افکندى اکنون دیگر رو بسوى خداى آسمان و زمین آورى و دست از ستم و فساد بردارى زیرا خداوند را لشگرى فراوان است و میتواند با ضعیف ترین مخلوقات خود ترا با لشگرت در یک آن هلاک کند.
نمرود گفت در روى زمین کسى به اندازه من لشگر ندارد و قدرتش از من بیشتر نیست. اگر خداى آسمان را لشگرى هست بگو فراهم نماید تا با آنها جنگ کنیم . فرشته گفت تو لشگر خویش را آماده کن تا لشگر آسمان بیاید. نمرود سه روز مهلت خواست و در روز چهارم آنچه میتوانست لشگر تهیه کند آماده نمود و در میان بیابانى وسیع با آن لشگر انبوه جاى گرفت . آن جمعیت فراوان در مقابل حضرت ابراهیم (ع) صف کشیدند نمرود به ابراهیم از روى تمسخر گفت لشگر تو کجا است ؟ ابراهیم جواب داد در همین ساعت خداوند خواهد فرستاد.
ناگهان پشه های زیادی در بیابان پدیدار شدند و به لشگریان نمرود حمله کردند هجوم این لشگر ضعیف قدرت سپاه قوى نمرود را در هم شکست و آنها را بفرار وادار نمود و مقدارى از آن پشه ها بسر و صورت نمرود حمله کردند. نمرود بسیار نگران شد و به خانه برگشت باز همان فرشته آمد و گفت دیدى لشگر آسمان را که بیک آن لشگر ترا درهم شکستند با اینکه از همه موجودات ضعیفترند اکنون ایمان بیاور و از خداوند بترس والا ترا هلاک خواهد کرد.
نمرود باین سخنان گوش نداد. خداوند امر کرد به پشه ایکه از همه کوچکتر بود. روز اول لب پائین او را گزید و در اثر آن گزش لب او ورم کرد و بزرگ شد و درد بسیارى کشید. بار دیگر آمد لب بالایش را گزید وبه همان صورت مترم شد و بسیار ناراحت شد عاقبت همان پشه مامور شد که از راه دماغ بمغز سرش وارد شود و او را آزار دهد بعد از ورود پشه نمرود بسر درد شدیدى مبتلا شد.
هرگاه با چیز سنگینى بر سر خود میزد پشه از کار دست میکشید و نمرود مختصرى از سر درد راحت میگردید. از اینرو کسانیکه در موقع ورود به پیشگاه او برایش سجده میکردند بهترین عمل آنها بعد از این پیش آمد آن بود که با چکش مخصوصى در وقت ورود قبل از هر کار بر سر او بزنند تا پشه دست از آزار او بردارد و بهترین اشخاص آنکس بود که از محکم زدن کوبه و چکش هراس نکند بالاخره با همین عذاب رخت از جهان بربست و نتیجه کفر و عناد خویش را مقدار مختصرى دریافت

 

ترجمه انگلیسی منشور کورش بزرگ

 

 

منم کوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر، شاه بابل، شاه سومر و اکد، شاه چهار گوشه جهان پسر کمبوجیه، شاه بزرگ، شاه انشان ،نوه کوروش، شاه بزرگ،نبیره چیش پیش، شاه بزرگ ، شاه انشان،از دودمانی که همیشه شاه بوده اند و فراماروائی اش را (بل)و(نبو) گرامی می دارند و با قلبی شاد پادشاهی او را خواهانند 


ادامه مطلب
کورش بزرگ در تورات

خداوند درباره کورش می گوید که او شبان من است و هر چه او کند آن است که من خواسته ام . منم ( خداوند ) که او ( کورش ) را از جانب مشرق بر انگیختم تا عدالت را روی زمین برقرار کند . من امتها را تسلیم وی میکنم و او را بر پادشاهان سروری میبخشم و ایشان را مثل غبار به شمشیر وی و مانند کاهی که پراکنده شود به کمال او تسلیم می کنم . من کورش را به عدالت بر انگیختم و تمامی راهها را در پیش رویش استوار خواهم ساخت . منم که شاهین خود را ( کورش ) را از جانب مشرق فرا خواندم و دوران عدالت را نزدیک آوردم . خداوند کورش را برگزید و فرماندار جهانش کرده است . بازوی او را بر کلدانیها فرو خواهد آورد و راه او را هموار خواهد ساخت . در سال اول سلطنت کورش پادشاه پارس کلام خدا کامل شد . خداوند روح کورش پادشاه پارس را برانگیخت تا در تمامی سرزمینها خود فرمانی صادر کند که ( یهوه ) خدای آسمانها تمام ممالک زمین را بر من داده است و امر داده است خانه برای او در اورشلیم بنا کنم .

سخن گزنفون در مورد پدر صلح جهان کوروش بزرگ

گزنفون : 

ما در این باره فکر کردیم که چرا کورش به این اندازه برای فرانروایی عادل مردمان ساخته شده بود . سه دلیل را برایش پیدا کردیم . نخست نژاد اصیل آریایی او و بعد استعداد طبیعی و سپس نبوغ پروش او از کودکی بوده است . کورش نابغه ای بزرگ - انسانی والا منش - صلح طلب و نیک منش بود . او دوست انسانها و طالب علم و حکمت و راستی بود . کورش عقیده داشت پیروزی بر کشوری این حق را به کشور فاتح نمیدهد تا هر تجاوز و کار غیر انسانی را مرتکب شود . او برای دفاع از کشورش که هر ساله مورد تاخت و تاز بیگانگان قرار میگرفت امپراتوری قدرتمند و انسانی را پایه گذاشت که سابقه نداشت . او در نبردها آتش جنگ را متوجه کشاورزان و افراد عام کشور نمی کرد . او ملتهای مغلوب را خداوندگار می نامیدند . او برترین مرد تاریخ - بزرگترین - بخشنده ترین - پاک دل ترین انسان تا این زمان بود .

آلبر شاندور - کورش بزرگ

آلبر شاندور - کورش بزرگ :

شاهنشاهی ایران (هخامنشان)که پایه گذار او کورش بزرگ است به هیچ وجه بر اساس خشنونت پی ریزی نشد . بلکه عکس آن صادق است زیرا با رعایت حقوق مردمان پایه گذاری شد . پارسیها با مساعدت یکدیگر و به یاری پادشاهان مقتدر خود عظمت و شکوهی را در تاریخ به جای گذاشته اند که نشانه نبوغ و نژاد پاک آنان است . نژادی که حماسه آنان را همچون آفتابی در تاریکی نشان میدهد . آنان درخششی در جهان از خود به جای گذاشته اند که برای آیندگان نیز خواهد ماند .

گفته سایکس در مورد کورش بزرگ

ژنرال سرپرسی سایکس بعد از دیدار از آرامگاه شاهنشاه کورش بزرگ : 

من خود سه بار این آرامگاه را دیدار کرده ام ، و توانسته ام اندک تعمیری نیز در آنجا بکنم، و درهر سه بار این نکته را یادآورده شده ام که زیارت آمارگاه اصلی کورش، پادشاه بزرگ و شاهنشاه جهان، امتیاز کوچکی نیست و من بسی خوشبخت بوده ام که بچنین افتخاری دست یافته ام. براستی من در گمانم که آیا برای ما مردم آریائی (هندواروپایی) هیچ بنای دیگری هست که از آرامگاه بنیاد گذار دولت پارس و ایران ارجمندتر و مهمتر باشد .

ازدواج عمر خطاب با ام کلثوم

در سال هفدهم هجرت عمر 60 ساله ام کلثوم 9ساله دختر على بن ابیطالب (ع ) را که مادرش فاطمه (س ) دختر پیامبر (ص ) خدا بود از على بن ابیطالب (ع ) خواستگارى کرد. على (ع ) گفت : او هنوز کودک است . عمر گفت : من قصدم ازدواج نیست . از رسول خدا شنیدم که فرمود: هیچ ازدواج وخویشاوندی در روز رستاخیز با برجانیست جز بستگى و خویشى و دامادى من .
پس خواستم که مرا پیوند با پیامبر خدا باشد. سپس با او ازدواج نمود و ده هزار دینار بدو مهریه داد.

برنده شدن چرچیل و اسارت دنیا بدست صهونیسم

در جنگ جهانى دوم وقتى که قواى متحدین فرانسه را که جزء قواى متفقین بود، شکست دادند، در جولاى سال 1940 میلادى انگلستان در میدان نبرد جهانى در میدان تنها ماند، در پاریس کنفرانس سرى بین سه نفر از سران جنگ جهانى یعنى چرچیل رهبر انگلستان و هیتلر رهبر آلمان و موسولینى رهبر ایتالیا در قصر فونتن بلو تشکیل گردید، در این کنفرانس هیتلر به چرچیل گفت :
حال که سرنوشت جنگ معلوم است و بزرگترین نیروى اروپا و متفقین انگلیس یعنى فرانسه شکست خورده است ، براى جلوگیرى از کشتار بیشتر بهتر است ، انگلستان قرارداد شکست را امضاء کند، تا جنگ متوقف شود و صلح به جهان باز گردد. چرچیل در پاسخ گفت : بسیار متاسفم که من نمى توانم چنین قراردادى را امضاء کنم ، زیرا هنوز انگلستان شکست نخورده و شما را پیروز نمى شناسم ، هیتلر و موسولینى از این گفتار ناراحت شده و با او به تندى برخورد کردند. چرچیل با خونسردى گفت :
عصبانى نشوید، انگلیس بشرط بندى خیلى اعتماد دارد، آیا حاضرید براى حل قضیه به هم شرط ببندیم و هر که برنده شد شرایط را بپذیرد. هیتلر و موسولینى با خوشرویى این پیشنهاد را قبول کردند، در آن لحظه هر سه نفر در جلوى استخر بزرگ کاخ نشسته بودند، چرچیل گفت : آن ماهى بزرگ را در استخر مى بینید، هر کس آن ماهى تصاحب کند، برنده جنگ است ، هیتلر فورا اسلحه خود را از کمر کشید و شروع به تیراندازى هاى پیاپى به ماهى کرد ولى سرانجام بى نتیجه و خسته و درمانده بر صندلى نشست ، و به موسولینى گفت : حالا نوبت تو است .
موسولینى لخت شد و به استخر پرید و ساعتى تلاش کرد او نیز بى نتیجه ، خسته و وامانده بیرون آمد و بر صندلى نشست . وقتى نوبت به چرچیل رسید، صندلى راحتى خود را کنار استخر گذاشت و لیوانى به دست گرفت در حالى که با تبسم سیگار برگ خود را دود مى کرد شروع به خالى کردن آب استخر با لیوان نمود، رهبران آلمان و ایتالیا با تعجب گفتند: چه مى کنى ؟ او در جواب گفت : من عجله براى شکست دشمن ندارم با حوصله این روش مطمئن خود را ادامه مى دهم ، سرانجام پس از تمام شده آب استخر بى آنکه صدمه اى به ماهى بخورد، صید از آن من خواهد بود.

تیمور لنگ و حافظ

در سال 794 ه . ق تیمور لنگ پس از تصرف شهر شیراز و برانداختن سلسله آل مظفر علماى شیراز را براى مناظره ، جمع کرد و کسى را نزد حافظ فرستاد و به حضور خود خواند . وقتی حافظ امد به حافظ گفت : من بیشتر خشکی مسکون زمین را با این شمشیر و هزاران جاى و والایت را ویران کردم تا سمرقند و بخارا را که وطن و تختگاه من است آباد سازم ، تو مردک به یک خال هندى ترک شیرازى آن را فروختى ؟ در این بیت که گفته اى :

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا  

به خال هندویش ببخشم سمرقن و بخارارا

حافظ که در برابر آن جلاد بزرگ قرار گرفته بود با لبخند گفت : اى سلطان عالم از آن بخشندگى است که بدین روز افتاده ام . تیمور از این لطیفه خوشش آمد و نه تنها او را مجازات نکرد بلکه او را نوازش ‍نمود

ذوالقرنین در قران کوروش بزرگ است یا اسکندر جهانگشای مقدونی

 

قرآن در سوره کهف بارها از ذوالقرنین اسم برده و این خصوصیات را براى او بیان نموده است :
1- ما ذوالقرنین را بر زمین تسلط و تمکین بخشیدیم و آنچه را که براى استوارى حکومت و اکمال فتوحات خود لازم داشت در اختیارش ‍ نهادیم 
2 - سه پیشروى مهم نصیب دوالقرنین شد، اول
 لشکر کشى در سمت غرب ، دوم  لشکرکشى  در سمت شرق ، سوم هجوم به طرف کشورهای کوهستانى و دشتهاى شمال شرقى براى جلوگیرى از یاجوج و ماجوج (شاید مغول شاید هون های زرد ) و ساختن سد بخاطر مسدود کردن راه تجاوز آنان.
3 - ذوالقرنین طرفدار عدالت بود و از ظلم و ستم دورى مى کرد و از ضعفا و ناتوانان حمایت مى نمود .
4 - او به خدا و آخرت ایمان داشت .
5 - او حرص به ثروت اندوزى نداشت از اینرو پس از ساختن سد، مغلوبین خواستند مالى فراهم کنند و به او بدهند، او نپذیرفت و گفت :آنچه خدا به من عطا کرده مرا از اموال شما بى نیاز خواهد کرد .

ابوالکلام آزاد یکی از کسانی‌ست که کوروش را ذوالقرنین مذکور در قرآن می‌داند و معتقد است که ذوالقرنین ذکرشده در قرآن، کوروش است. استدلالات آزاد را می‌توان به‌صورت زیر خلاصه کرد:

1- نقش برجستهٔ انسان بالدار در پاسارگاد که شاخ‌های قوچ دارد و بال‌های عقاب، نشان‌دهندهٔ کوروش است که او را همان ذوالقرنین، یعنی «صاحب دو شاخ» مشخص می‌کند. به ویژه که کوروش در تورات به عنوان «عقاب شرق» خوانده شده‌است.

2- در قرآن (سورهٔ کهف، آیهٔ ۸۳ تا ۹۸) از «ذی‌القرنین» به‌صورت پادشاهی که خداوند همه‌گونه کامیابی بدو داد، سخن رفته‌است که از سوی مغرب تا جایی که آفتاب غروب می‌کند و از سوی مشرق تا جایی که خورشید سر برمی‌آورد، رفت و سپس از جنوب به شمال رفت و به پای دو کوه رسید که در کنارهٔ آن قومی می‌زیستند و آن‌ها از او خواستند تا میان آن‌ها و قبیله‌های بی‌شمار یاجوج و ماجوج سدی بسازد و وی چنین کرد. مولانا آزاد می‌گوید کوروش کسی بوده که به غرب و شرق لشکر کشید و آن‌گاه به قفقاز رفت و در آنجا سدی ساخت تا جلوی قبیله‌های آسیایی را بگیرد و این قبیله‌ها را چینی‌ها یوئه چی خوانده‌اند که با «یاجوج» شباهت دارد و مغولان را هم فنکوک خوانده‌اند که با ماجوج همانند است.

3- در کتاب تورات، بخش دانیال نبی (باب هشتم) از رویایی سخن رفته که طبق آن، قوچی دو شاخ از بز کوهی یک شاخی شکست می‌خورد. مولانا آزاد می‌گوید این قوچ دو شاخ کوروش بوده و آن بز کوهی، یونانیان‌اند و این «دو شاخ بودن» کوروش را با ذوالقرنین نسبت می‌دهد.

در جای دیگری به نقل از دیودور سیسیلی امده است که اسکندر مقدونی 3000 شتر را از شوش اورد تا طلاهاو خزانه پادشاهی که کورش بزرگ بنا نهاده بود را تخلیه کند و با خود ببرد ، 

کتیبه ای از آشور نصی پال

به گینایو حمله بردم و آنرا تصرف کردم . 600 نفر از جنگاوران دشمن را بیدرنگ سربریدم . 3000 نفر را اسیر را زندهزنده طعمه آتش کردم . اسیران دیگر را پوست کندم و از دروازه   اصلی شهر آویزان کردم

کتیبه ای از بخت النصر:

به فرمان من صد هزار چشم در آورده شد و صد هزار قلم پا را شکستند . من با دست خود چشم فرمانده دشمن را درآوردم و هزاران پسر و دختر را در آتش سوزاندم . خانه ها را چنان ویران کردم که دیگر هیج بانگ زندگی از آن بر نخواست

کجا کوروش بزرگ اینچنین دست به اموال مردمی دیگر دراز کرده ؟ ودر مقایسه با پادشاهان هم عصر سرآمد بوده 

حال آیا ذوالقرنین با این خصوصیات چه کسى بوده است؟ اگر یگوییم اسکندر بوده که نه رعوف بوده نه مردم دار ونه میتوانسته به غرب لشگرکشی کند چون خودش غربی بوده ودر شرق هم بجزء هندوستان و ایران به جای دیگری نرفته ، از ملوک یمن که اصلا نمیتونسته با شه چون تا جایی که من از تاریخ خونم یمن تا زمان ساسانیان برای دنیا تقریبا ناشناخته بوده و تاثیر انچنانی بر تحولات اجتماعی ان زمان نداشته ولی کوروش بزرگ تقریبا تمام دنیای متمدن انروز را با صلح یکپارچه کرد و طبق نوشته های هرودت در جنگ با ماساژت ها کشته شده که همان قبایل وحشی شمال شرق بودند که ایرانیان آنان را خزر می خواندند

منبع : ویکی پدیا و کتاب کوروش بزرگ

دانلود عکس های کتاب دینی دوم دبستان

 

لینک دانلود 

رمزفایل : drikzad.persianblog.ir

 

 

 

دانلود تصاویر کتاب اجتماعی پنجم قدیمی

 

دانلود 

رمزفایل : drikzad.persianblog.ir

دانلود تصاویر کتاب پنجم دبستان قدیم

 

دانلود 

رمزفایل : drikzad.persianblog.ir

دانلود تصاویر کتاب فارسی سوم قدیم

 

دانلود 

رمزفایل : drikzad.persianblog.ir

دانلود تصاویر کتاب اجتماعی سوم دبستان قدیمی

یادش بخیر خانواده هاشمی

دانلود 

رمزفایل : drikzad.persianblog.ir

دانلود رایگان کتاب فارسی قدیمی کلاس اول با کیفیت بالا

خاطرات کودکی واقعا دوست داشتنیه

 

لینک دانلود کتاب (46.8m) 

رمزفایل : drikzad.persianblog.ir

دانلود اهنگ دایه دایه میرزاوند باترجمه فارسی

محمد میرزاوند یکی از خوانندگان توانا وبسیار خوش آواز حماسی دوره دفاع مقدس است . او باخواندن البوم (سوار ) موسیقی حماسی لرستان را نه به ایران بلکه به جهان شناساند

لینک دانلود (حجم : 3.65m)  

رمزفایل : drikzad.persianblog.ir

طاف - تفریگاه پرطرفدار خرم اباد

طاف از کوههای توابع شهرتان خرم اباد است ودارای جاذبه های طبیعی بسیار زیبایی از جمله ابشار وارگ - ابشارطاف، ساکنان اصلی آن از طایفه بالا گریوه (پاپی) هستند

این مرد یکی از اهالی مهمان نواز طاف است

 

زمستان برفی

 ابشار زیبای نوژیان

 

فصل بهار فصل برداشت نخود

دانلود کتاب تعمیر لوازم خانگی

 

لینک دانلود

ضرب المثل هایی در مورد زنان

زن حکم پتو دارد اگر به خود بپیچی ناراحت میشوی و اگر دورش بیندازی سرما میخوری 

بین بله و نه زن یک سر سوزن جا نمیگیرد

زن زیبابهشت چشم  دوزخ روح و برزخ جیب است

زن زشت درد دل و زن زیبا درد سر

زن در کنار پنجره مانند انگور در معبر اویزان است

مرد گمان میکند که میداند ولی زن معتقد است که بهتر میداند

زن مثل سایه است دنبالش کنی فرار می کند و اگر فرار کنی دنبالت میکند

زن مانند قلعه ایست که مرد در ان زندانیست

شیطان زن را بلعید ولی از هضمش عاجز ماند

یادگیری زبان با جدول تصویری

من امتحان کردم اگه یه کم وقت براش بزارید برا افزایش لغاتتون خیلی عالیه 

لینک دانلود جدول زرد

لینک دانلود جدول سبز

لینک دالود جدول ابی

رمز فایل : drikzad.persianblog.ir 

دانلود آهنگ های لکه امیر با ترجمه فارسی

کیومرز امیری کله جویی(لک امیر) شاعر بزرگ و بینهایت وطن دوست لک

بیستون    شبی از شبها     غلام    سیمره    مادر    ازاد      کورش   لکستان

رمز فایل : drikzad.persianblog.ir

خاطره های کتابای دوره دبستان

 

 

 

 

 

دوستانی که  این پست رو دوست دارن میتونن برن تو لینک پایین با کیفیترشو ببینن

بوی ماه مهر

رمز فایل : drikzad.persianblog.ir

سنت های فراموش نشدنی

عرب سوسمارخور - مراحل تهیه غذای سنتی

 

 

 

شیر شتر خوردن 

دانلود رایگان تیتراژ برنامه کودک قدیمی

 

دانلود

اواهای تلفظ زبان انگلیسی

 

 

 

دانلود

دانلود رایگان کتاب تاریخ عرب قبل از اسلام

 

 

 برای دانلود روی عکس کلیک کنید

دانلود رایگان کتاب کوروش بزرگ

 

 

 

لینک دانلود

 

دانلود رایگان گرامر کامل انگلیسی

 

 

لینک دانلود

رمز فایل : drikzad.persianblog.ir

دانلود رایگان کتاب مکتب وحدت عدالت دکتر شریعتی

 

دانلود